Handlingsplan mot mobbing

I Hommersåk har alle barnehager en felles handlingsplan mot mobbing.